In haar lespraktijk coacht Jacobine regelmatig koorzangers op individuele basis. Tijdens deze lessen blijkt vaak dat koorzangers vaak met slechts een klein deel van hun eigenlijke stem zingen, met allerlei vocale en fysieke klachten tot gevolg; heesheid, geknepen keel, keelpijn en vermoeidheid zijn veel gehoorde klachten. Ook blijken koorzangers met de juiste technieken opeens veel hoger te kunnen zingen dan voorheen. Ook de intonatie heeft hier veel baat bij.

Omdat dit een veel voorkomend probleem is dat eigenlijk alleen kan worden opgelost wanneer alle koorleden op gezonde wijze leren zingen, is Jacobine zich ook gaan toeleggen op koorscholing.

Jacobine geeft hierbij veel aandacht aan een goede ademhaling en stemprojectie, met als doel om de eigen stem ongehinderd te doen stromen. Alleen als ieder individueel koorlid met haar of zijn eigen stem durft te zingen, kan een koor tot een zelfverzekerde, mooie koorklank komen.

Jacobine werkt met veel energie en enthousiasme aan het vormen van een mooie koorklank, waarbij zij zich aanpast aan de mogelijkheden en het potentieel van het betreffend koor.

Engelse Taalcoach

Goede dictie is voor zangers essentieel. Het is verbijsterend hoe een heldere dictie bijdraagt aan een goede klank, verstaanbaarheid en frasering. Door haar zangopleidingen en jarenlange ervaring als zangeres in Engeland, is Jacobine expert op het gebied van de Engelse uitspraak. In overleg met de koordirigent legt Jacobine zich toe op die onderdelen die aandacht behoeven.

Mailt u gerust voor meer informatie.